Buddhismen

Buddhismen i Bhutan er en variant af den tibetanske buddhisme, der kan deles op i 4 hovedretninger: Sakya, Gelugpa, Kagyu og Nyingma. Tre fjerdedele af befolkningen i Bhutan bekender sig til Kagyu og Nyingma, der begge er discipliner under Mahayana-buddhismen. 


Udadtil har de meget til fælles, men hver især lægger de
forskellig vægt på de filosofiske studier, meditation og tantriske øvelse. De er meget fælles om den tætte relation mellem læremester og elev. I Bhutan er det normalt at have en læremester, som de følger hele livet igennem.

 

En vigtig lære i buddhismen er, at vi mennesker ikke forstår, hvorfor vi lider. Vi forstår ikke og har svært ved at acceptere, at alt er i konstant forandring. Målet for buddhisten er netop at opnå den fulde forståelse af, at alting hænger sammen og er i flydende bevægelse. Det var den indsigt, som Buddha havde opnået, da han vågnede under bodhitræet ved foden af Himalayas bjerge.
 

Karmaloven siger, at det er summen af dine gode og onde gerninger, der er afgørende for, hvad du genfødes som - reinkarneres som.
 

Det endelige mål er at blive frigjort fra cirklen fødsel-død–fødsel. Buddhisterne kalder det at blive frigjordt fra samsara - livshjulet.
 

Bhutan Paro prayerflags - bedeflag udstilling Aarhus Danmark - Foto Jens Kirkeby
Bedeflagene står ikke kun omkring templerne og de hellige steder i landskabet. Flagene hænges også op ved huse, på skråninger og langs veje, så vinden kan bære de påtrykte bønner ud i lufthavet til gavn for alle levende væsener på kloden.
 
De gamle templer ligger ofte ensomt placeret højt oppe på bjergryggene, hvor man kan søge roen og fordybelsen, og hvor bønnerne rækker langt ud i lufthavet. Wangditse Goemba ved Thimphu.
Wangditse Goemba, Buddhistic temple from 1750. Near Thimphu, Bhutan
Mange af Bhutans templer er flere hundrede år gamle og omgæres med meget stor respekt og ære. Ud over en ofte 4-5 m høj Buddhafigur står der mange andre stature af  Buddhas fremtoninger og hellige mænd.
Bhutan Paro prayerflags - bedeflag udstilling Aarhus Danmark - Foto Jens KirkebyTaktsang, Bhutan, Tiger's Nest. Taksang Himalaya temple Foto Jens Kirkeby
Taktshang Goemba eller Tiger's Nest er blandt de ældste og helligste steder i Bhutan.  

Ridende på en hvid huntiger ankom den tibetanske guru Padmasambhava i 700-tallet til en hule på denne klippevæg for at faste og meditere i tre måneder. Det blev således guru Padmasambhava, der førte buddhismen til Bhutan, hvor han i dag har en særlig hellig status.

Tempelbyggeriet på den flere hundrede meter høje, lodrette bjergside blev påbegyndt i 1692. I hovedtemplet fører en gylden dør ind til guruens hellige bjerghule kaldet Taktshang Senge Samdup eller Tigerens Rede. 

Døren til hulen åbnes kun én dag om året, og bhutaneserne valfarter i stort tal ad den smalle og farlige sti til guruens hule. De kommer for at bede bønner og blive berørt og velsignet af det sivende vand på grottens væg og modtager derved en særlig stor "blessing".
Ethnographic Exhibitions | Ditte Marie Seeberg | Photos & Webdesign: Jens Kirkeby, Digital Nature
Lav din egen hjemmeside med mono.net